Orto-Med - ul. Hoffmanowej 8 A, 35-116 Rzeszów, tel.: 17 859 07 15

Poniżej zamieszczamy schemat jak uzyskać dofinansowanie na przedmioty ortopedyczne.

- Lekarz rodzinny
- Otrzymanie skierowania do specjalisty
- Specjalista – ortopeda, lekarz rehabilitacji medycznej, chirurg, neurolog, reumatolog,
- Otrzymanie zlecenia na sprzęt ortopedyczny (wniosek)
- Odział wojewódzki NFZ lub punkt rejestracyjny
- Uzyskanie potwierdzenia wniosku
- Sklep medyczny/ortopedyczny

Dofinansowanie

Osoby, które mają problem z wpłaceniem udziału własnego lub potrzebują sprzętu, którego cena przekracza kwotę refundacji NFZ, mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie z Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie (PCPR) lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (MOPR), wynoszące nawet do 150% limitu wyznaczonego przez NFZ, np.:

Wózek wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół:
NFZ (100%): 1700zł + PCPR (150%NFZ): 2550zł = 4250zł

Wózek inwalidzki specjalny
NFZ (100%): 3000zł + PCPR (150%NFZ): 4500zł = 7500zł

Aby otrzymać takie dodatkowe dofinansowanie, należy złożyć do
PCPRu / MOPSu odpowiednie dokumenty:

wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania na sprzęt (dostępny w każdym PCPR/MOPS)

ksero zlecenia (wniosku) wydanego przez lekarza specjalistę (NFZ)

fakturę pro formę lub końcową na dany sprzęt, np. wózek

orzeczenie o niepełnosprawnościlub stopniu niepełnosprawności

oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej i osób mieszkających we wspólnym gospodarstwie domowym w przeliczeniu na jednego członka rodziny.

Dofinansowanie z PCPR/MOPS
na sprzęt rehabilitacyjny, który nie jest refundowany
przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Jest to forma dofinansowania, która umożliwia otrzymanie kwoty w wysokości maksymalnie 60% wartości wybranego sprzętu. Ten typ dofinansowania dostępny jest przy zakupie różnego rodzaju sprzętu rehabilitacyjnego, w tym sprzętu do ćwiczeń, mat do hydromasażu, sprzętu toaletowego dla niepełnosprawnych, koncentratorów tlenu i wielu innych produktów do rehabilitacji.

Dofinansowanie z PCPR/MOPS do likwidacji barier w komunikowaniu się i barier technicznych.

Kolejna z form dofinansowania, umożliwiająca uzyskanie dofinansowania w wysokości nawet do 80% wartości sprzętu. Dofinansowanie to można uzyskać starając się np. o zakup łóżka rehabilitacyjnego, podnośnika wannowego, transportowo-kąpielowego, schodołazu jak również wieli innych specjalistycznych urządzeń, których celem jest ułatwienie przemieszczania się osobom niepełnosprawnym.

© Orto-Med Bożena Koczan 2018

do góry